Projekt összefoglalás

A „Játszani is engedd szép, okos fiadat!” című,
TÁMOP-3.1.2-12/2-2012-0009 azonosítószámú
projekt összefoglalása

A 2012-13 tanév elején a konzorciumi partnerek átfogó kutatást végeztek a mentálhigiénia oktatásának országos helyzetéről. A számos közoktatási intézmény és gyakorló pedagógus bevonásával végzett felmérés alátámasztotta azt a feltételezést, hogy az intézményekben jelenleg megtalálható oktatási segédanyagok nem felelnek meg az új Nemzeti Alaptanterv által támasztott követelményeknek.

Az Új Széchenyi terv keretében meghirdetett TÁMOP-3.1.2 „Új tartalomfejlesztések a közoktatásban” c. pályázat lehetővé tette egy innovatív, az előzetes kutatási eredményekre épülő oktatási segédanyag és digitális tartalom kifejlesztését, amely a Nemzeti Alaptantervnek megfelelő, korszerű és hatékony pedagógiai módszerek alkalmazását kínálja az egészségnevelés témaköréhez tartozó ismeretek középiskolai tanításához és tanulásához.

A fejlesztés során a 13 közoktatási intézmény bevonásával egy, az interaktív tábla használatára épülő felhasználóbarát digitális tananyag-program valósul meg, amely az egészségérték, testkép, dohányzás, alkohol és kábítószer fogyasztás témák didaktikai feldolgozását tartalmazza. A projekt célja, hogy a diákok korszerű, hatékony, számukra is befogadható pedagógiai módszerek alkalmazásával ismerjék fel az anti humánus szenvedélyek veszélyeit, sajátítsák el az egészségérték szemléleten alapuló életmódi elemeket és alakítsák ki a prevenciós attitűdjüket.

A projekt során a legnagyobb pedagógiai hatékonyság elérésének érdekében, gyakorló pedagógusok segítségével 2013 júniusa és 2014 augusztusa között olyan országos, célzott digitális tananyag kutatás-fejlesztés valósul meg, amelynek eredménye, egy többféle pedagógiai környezetben felhasználható tananyagrendszer minden magyar közoktatási intézmény részére ingyenesen elérhetővé válik. A tananyag-programmal szemben támasztott követelmény, hogy ne a pedagógusok munkájának kiváltására, hanem hatékonyabbá tételére törekedjen, továbbá, hogy megfeleljen a projekt kiemelt céljának, könnyen feldolgozhatóvá váljon, ezáltal is lehetőséget biztosítva a hátrányos helyzetű tanulók felzárkoztatására és az esélyegyenlőség megteremtésére.